28Σεπτέμβριος2021

ilmec

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Ηλεκτρομηχανολογικές μελέτες

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών για την έκδοση οικο...

Περισσότερα...

Φωτοβολταϊκά

Φωτοβολταϊκά

Η ΗΛ-ΜΕΚ Ε.Π.Ε δραστηριοποιείται στον χώρο των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων από...

Περισσότερα...

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Ηλιοθερμικά Συστήματα

Η εταιρεία στοχεύοντας στην μείωση της απαιτούμενης  ενέργειας για την πα...

Περισσότερα...

Ενεργειακή επιθεώρηση

Ενεργειακή επιθεώρηση

Ενεργειακή επιθεώρηση είναι η διαδικασία εκτίμησης των πραγματικών κατανα...

Περισσότερα...

Αυτοματισμοί κτιρίων

Αυτοματισμοί κτιρίων

Η εταιρεία μας ΗΛ- ΜΕΚ ΕΠΕ έχοντας σαν στόχο την μείωση κόστους λειτουργί...

Περισσότερα...

Ηλεκτρομηχανολογικές  εγκαταστάσεις

Ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις

Η εταιρεία μας αξιοποιώντας την εμπειρία και την επιστημονική κατάρτιση τόσ...

Περισσότερα...